Петко Пеньков На встрече также присутствовали: Ангел - председатель муниципального совета: В соответствии со статьей 23, пунктом 4 пункта 1 Закона о местном самоуправлении и местной администрации и статьей 53 пункт 1 пункта 1 Правил организации и функционирования муниципального совета - Троян найти сегодняшнем заседании. Прежде чем мы приступим сегодняшнем заседании я хочу сделать одно сообщение. Вы видите, что вы получили приглашения на консультации с общественностью по бюджет, который будет проведен на третьей февраля и я просто хочу добавить, что очень капитальные затраты будут загружены завтра утром и будет иметь возможность их видеть и знать, что это слова. Я призываю к заявлению Атака партии. Проф Илиан :

Фолк певица стана гримьор

СССР се провали поради прекомерно насилие, а провалът на Америка идва от прекомерна алчност. Обама е приемлив за всички поради това, че е съвсем различно лице; тъй като и това, което предстои, е съвсем различно и някой трябва да се заеме с него. Така беше и с Горбачов. САЩ би трябвало или 1 да се разпадне, като имитира донякъде състоянието на Европейския съюз — множество по-големи и по-малки независими държави, сключващи споразумения за икономическо сътрудничество и поддържащи подобно законодателство; или 2 да оцелее като една държава, но чрез одържавяване на всичко и усилване на централната власт по подобие на Русия или Китай.

12 ян. За космическата компания в момента работят около ръководещ проекта за спътници в SpaceX, припомня Ройтерс. от малките фирми, привлекли капитала на големи компании и инвестиционни фондове от цял . който казва: “Земята е люлка на човечеството, но човек не може да.

Индийският лунен спътник наречен Чандраян 1 бе изведен в орбита вчера. Това е първата лунна научна мисия на Индия, която е планирано да продължи 2 години. На борда на спътника се намира комплекс от научна апаратура за изследване на лунната повърхност и окололунното пространство от 11 прибора. Проектът се реализира в резултат от успешно спечелен международен конкурс, обявен от индийската космическа агенция през г.

Съвместно с френски, италиански и чешки учени ще се провежда обработката и анализа на данните. Приборът е с размери х40х20 мм и тегло 98 грама. По време на 2 годишната експлоатация на"Чандраян-1" той ще характеризира количествено и качествено радиационното поле от галактически и слънчеви космически лъчи около Луната на височина км. Данните ще бъдат използвани и за оценка на радиационния риск за космонавтите при бъдещи експедиции и при колонизацията на Луната. 3 е названието на нов прибор, които е предаден на и ще бъде изпратен на станцията до края на месец ноември т.

В продължение на половин година той бавно ще пада към земята, като по телеметрия ще предава научна информация, която ще се обработва и анализира включително от ученици и студенти. Р3Д-Б3 ще бъде в околоземна орбита за 1 месец през г. Два други за американски спътник на земята и италиански спътник на Луната са в процес на одобряване на предложенията.

Дотук с базовата информация. Звучи респектиращо, но и малко скучно. Стереотипи, какво да ги правиш. Налага ги обществото, растем с тях и затова, ако четем за Божидар суха информация от старо списание, едва ли ще останем въодушевени. Той обаче, изумява с остроумни отговори на нашите може би не чак толкова остроумни въпроси. Научете повече за него от интервюто тук.

мониторинг на устойчивото развитие, инвестиционни стратегии и конкурентоспособност. . характер на земята като обект и средствата за работна ръка, ролята и аграрных проектов, экологизации аграрного.

Сергей Глазьев излага предлаганата от научната общност радикална програма за икономическо възраждане, която руското правителство следва да приложи след президентските избори през март г. Предлаганата Програма осигурява постигането на поставените от държавния глава цели: Това означава натоварване на изоставащите днес производствени мощности; повишаване производителността на труда и ликвидиране на скритата безработица; активизиране на научно-техническия потенциал; нарастването на преработката на суровинни стоки да доведе до удвояване на стоките на пазара, при сегашното състояние на производствените фактори.

Програмата е съчетание на държавното планиране с пазарната самоорганизация на основата на публично-частното партньорство, включително съвместно разработване на индикативни планове и поемане на взаимни задължения чрез специални инвестиционни договори. Но преди банковата система да се ориентира към инвестиционна подкрепа за икономически ръст и развитие, необходимо е Централната банка на Русия да възстанови изпълнението на конституционните си задължения по"защитата и обезпечението на стабилността на рублата" и да се задължи да предприеме необходимите мерки за това.

Глазьев изброява най-важните конкретни мерки, които Централната банка незабавно трябва да приеме. Освен това, да се премине от сегашната колониална практика на котировка на валутите на метрополиите на туземната борса, към общоприетата в суверенните държави котировка на единицата национална валута. Каква икономическа политика може да вдигне Русия? Загрузка простаивающих сегодня из-за отсутствия оборотных средств производственных мощностей, повышение производительности труда и ликвидация скрытой безработицы, активизация имеющегося научно-технического потенциала, углубление переработки сырьевых товаров позволяет рассчитывать на удвоение выпуска товаров при нынешнем состоянии факторов производства.

Программа представляет собой сочетание государственного планирования и рыночной самоорганизации на основе частно-государственного партнёрства, включая совместную разработку индикативных планов и оформление взаимных обязательств специальными инвестиционными контрактами.

Българска апаратура лети към Лунат с"Чандраян-1"

, и др. Днес, няколко рекламодатели искат начин да се печелят пари в тези сайтове много малко видео, за да се покажат за парите. Но все още има възможност за генериране на доходи, без да инвестират своите финанси. Вижте също видеото: Печалбата на И най-накрая - един от"най-вкусните" начини да се правят пари онлайн, без инвестиции, което е най-продажба на стоки на дъски за безплатни съобщения.

Всичко, което трябва да се получи твърд пари - до най-големите портали за рекламите, например в и започнете да продавате продукти.

. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за плащанията за отчуждения на земята, за които не се начислява ДДС.

О ситуации с ГМО в России и мире. Ермакова, д. К сожалению, недобросовестные предприниматели для получения прибыли часто проталкивают некачественные товары. Особенно это опасно, когда проталкиваются товары, основанные на применении плохо изученных новейших технологий. Для того чтобы избежать ошибок, необходим жесткий контроль на государственном уровне за производством и распространением товаров.

Отсутствие должного контроля может привести к серьезным ошибкам и тяжелым последствиям, что и произошло при применении генетически модифицированных организмов ГМО в продуктах питания. Масштабное распространение в России генетически модифицированных организмов ГМО , опасность которых доказана учеными разных стран мира, может привести к развитию бесплодия, всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций, к увеличению уровня смертности людей и животных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды.

В результате такой модификации происходит искусственное внедрение новых генов в геном организма, то есть в тот аппарат, от которого зависит строение самого организма и следующих поколений. Ситуация с ГМО в мире.

Очаквано: Дисципът наказа Левски с 37 500 лева

Българският сайт"Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за в международния конкурс"" в категория"Развлечение и хоби" Орнитологични важните места - Атанасовско езеро Област: Бургас Собственост: Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и белези на лагуна в южната. Значителна част от площта му се използва като солници, но със запазен примитивен начин на солодобив. Разположено е северно от град Бургас, непосредствено до морския бряг.

През езерото преминава шосето от Бургас за Варна.

Жилищният проект е чудесно позиционирани в един от най-популярните и големи столични квартали -"Люлин", 30% при завършен втори етаж над земята; Първо място в инвестиционен конкурс за хотелска сграда в гр.

Европейската комисия е съгласна в газовия хъб"Балкан" да постъпва и природен газ от Русия по планираните от Москва нови маршрути в региона. Единственото условие е да се спазват правилата на ЕС за равен достъп на доставчиците до инфраструктурата. Проектът за газовия хъб"Балкан" ще бъде обсъден задълбочено на кръгла маса във Варна в началото на септември, когато ЕК се очаква да потвърди ангажимента си към проекта.

Цялата тази работа сега започва да дава конкретни резултати. Срещата на Работната група на високо равнище, която ще се проведе в Будапеща на септември ще отбележи конкретния напредък в редица ключови инфраструктурни проекти, включително интерконекторите на България с Румъния, Сърбия и Гърция, за които разчитаме на постоянната пълна подкрепа на България.

Брюксел няма нищо против и България да изгради нов ядрен реактор, пише още Юнкер в писмото си. Единствено, ако бъде взето такова решение, София ще трябва да уведоми Брюксел по силата на договора за Евроатом. Писмото на Юнкер е в отговор на запитване от страна на българския премиер от юли месец. Ето какво точно е написал Юнкер: Европейска комисия Председател на Европейската комисия Уважаеми господин министър-председателю Борисов, драги Бойко, скъпи приятелю, Благодаря за писмото ти от 7 юли г.

Позволете да ви уверя, че от началото на мандата настоящата Еврокомисия отдава най-висока важност на насърчаване на модернизацията на и инвестициите в енергетиката в страните от Югоизточна Европа и в частност България. В тази връзка, от началото на г. Неотдавна, на 29 юни г.

Форум"О Болгарии по-русски"

Современный облик ВВС Болгарии: При этом правительство Румена Радева делает ставку на частичное обновление своей боевой авиации. Попробуем разобраться. В первую очередь это сказалось на сотрудничестве в военно-технической области: В настоящее время Запад ускоренно втягивает Болгарию в свою сферу влияния в связи с тем, что страна находится на переднем крае агрессивно-наступательной стратегии НАТО; развёртывание американских авиабаз имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемых атаках российских, молдавских и сербских целей.

Морская авиация имеет в своём составе шесть противолодочных вертолётов Ми ПЛ.

В тази книжка са публикувани два документа с огромно значение за историята на ХХ . Световните банкери искат да заличат Венецуела от лицето на земята. . да се формират държавните инвестиционни фондове и гаранционните .. Возможен ли этот восточноевропейский геополитический проект .

От техническа гледна точка, това е компютър, сглобени в една отворена рамка на конвенционалната предлагат във всякакви елементи в магазина и са снабдени с голям брой карти. В присъствието на минималните изграждане умения и тунинг изчислителни такава структура може лесно да създадете свой собствен у дома. За тези, които искат да разберат как да се изгради ферма през г.

Списъкът с пазаруване включва: Дънна платка. Основното изискване към дънната платка - достатъчен брой - конектора, за свързване на видео карти. В допълнение, експерти препоръчват избират модел с активно охлаждане чипсет и ; . Тези подробности определят колко добив печели ферма За производството трябва да подготви видео карти: В допълнение, трябва да се обърне внимание на размера на видео памет:

Извънземните и проектът Земя